AKTİF KADIN, EŞİT TEMSİL PROJEMİZ

Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) ve Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ortaklığında yürütülen; Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) 'nin meslek örgütlerindeki karar alma süreçlerinde kadın temsilini artırmak amacıyla yola çıkan projesi Sivil Toplum Destek Programı kapsamında başladı. 


Projemizin Adı: 'AKTİF KADIN,EŞİT TEMSİL'  


Proje kapsamında 15 ay boyunca, kadınların politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımını  arttırmaya yönelik faaliyetler yürütülecek. 

Projede özellikle ticaret, sanayi odalarının komitelerinde, meclislerinde, kurullarında ve diğer yönetim organlarında kadınların temsilinin arttırılması hedefleniyor.

Üyelerimiz